Herman Bergner

Senior Konsulent

Herman har en bred kompetanse innen Data Engineering, Business Intelligence og Data Science. Han har en bachelorgrad i E-Business og en mastergrad i Applied Computer Science, noe som gir ham en sterk teoretisk forståelse for teknologi og dataanalyse. Herman er ansvarlig for store og viktige prosesser innen sitt fagområde. Hans lidenskap for teknologi og data har ført ham til å opparbeide seg et omfattende spekter med ferdigheter, inkludert innsamling av datakilder og behandling av data til egnede formater for videre bruk gjennom effektive data pipelines. Med sin evne til å håndtere komplekse problemstillinger og løsningsorienterte mentalitet, er Herman en svært kvalifisert kandidat for jobber som krever kompetanse innen Data Engineering, Business Intelligence og Data Science.

  • MSc i Applied Computer Science - Software Integration

    Westerdals Oslo ACT

    Klassiske og ledende datakonsepter og -teknologier, brukt på ulike nivåer fra systemutvikling til prosjektanalyse, prosjektledelse og rådgivning. Programmet utviklet praktiske ferdigheter og kritisk bevissthet angående programvareintegrasjon.

  • BSc i Informasjonsteknologi, E-Business

    Westerdals Oslo ACT

    Med en grad i E-business blir du en brobygger mellom forretning og teknologi. E-business ser på hvordan IT-baserte forretningssystemer kan skape merverdi for enkeltpersoner, organisasjoner og lokalsamfunn. Noen av fagene er: Datavitenskap, Digital markedsføring, Økonomi, Business Intelligence, Programmering, ERP-systemer, CRM-systemer, IT-innovasjon, smidig utvikling og informasjonssikkerhet.

Herman Bergner's prosjekter

Samferdsel

Estimer bruk av sykkelfelt i en stor norsk by

#Kusto #Microsoft SQL server #Python #Research #FlowMap #Power BI

Vi gjennomførte et forskningsprosjekt i samarbeid med kollektivmyndigheter for å få bedre innsikt i bruken av sykkelfelt i en stor norsk by. Prosjektet hadde som mål å estimere bruken av sykkelfelt og samtidig lage estimater om hvilke transportmidler reisende i områdene brukte. Dette ville gi verdifull innsikt i reisemønstrene til brukere av sykkelfeltene og bidra til å utvikle bedre transportløsninger som kan redusere trafikkbelastning, forbedre trafikksikkerhet og øke bruk av miljøvennlige transportalternativer. For å oppnå dette brukte vi en kombinasjon av fysiske Bluetooth Low Energy (BLE)-beacons som var plassert langs sykkelfeltene, i kombinasjon med sensoravlesninger fra telefoner. Dette gjorde det mulig for oss å bestemme hvilket transportmiddel de reisende brukte. Vi gjorde kontinuerlig validering av resultatene og gjorde tilpasninger i eksisterende infrastruktur for å muliggjøre innsamling av flere data. Data om reisende som ble estimert med den foreslåtte modellen ble beriket ved å bruke flere etablerte mobilitetsanalysekilder for å gi ytterligere innsikt i reiseatferden deres. Resultatene fra forskningsprosjektet ga oss verdifull innsikt i bruken av sykkelfelt i byen og hvilke transportmidler som ble brukt av reisende i områdene. Den foreslåtte modellen var effektiv i å estimere transportmiddelbruk og ga oss nyttig innsikt i reisemønstrene til brukerne

Les mer

Klar for å starte ditt neste prosjekt med oss?

Ønsker du et pristilbud? Eller ønsker du å bli kjent med oss over en kopp kaffe? Fyll inn din e-post, så tar vi kontakt med deg.


Vi bryr oss om beskyttelse av dine data.

Les mer om vår Personvernerklæring