Mobility Analytics

Privat aktør innen steds- og bevegelsesanalyse | Samferdsel

#Kusto

#Azure Data Explorer

#Azure EventHub

#MS SQL Server

#BLE-enabled Beacons

Hovedmålet med prosjektet var å måle reiser og del-reiser basert på anonymiserte stedsdata. Store deler av prosjektet besto av å finne en passende måte å bruke store mengder ustrukturert anonymisert lokasjonsfeed på som ble gjort tilgjengelig fra brukernes mobiltelefoner gjennom et tilpasset programvareutviklingssett. Under det første arbeidet med dette mobilitetsanalysearbeidet kom dataene fra Azure EventHub og ble utforsket ved hjelp av Azure Data Explorer (Kusto). I senere iterasjoner av prosjektet ble ETL-prosessen flyttet til MS SQL Server transformert ved hjelp av Azure Databricks. Innsikt fra prosjektet skapte grunnlaget for en mengde mobilitetsanalyseprodukter i årene som kommer.

  • Data Engineer

    Des. 2019 - Mar. 2020

    Small thumbnail picture of Sindre KlavestadSmall thumbnail picture of Herman Bergner
  • Data Scientist

    Des. 2019 - Mar. 2020

    Small thumbnail picture of Sindre KlavestadSmall thumbnail picture of Herman Bergner

Klar for å starte ditt neste prosjekt med oss?

Ønsker du et pristilbud? Eller ønsker du å bli kjent med oss over en kopp kaffe? Fyll inn din e-post, så tar vi kontakt med deg.


Vi bryr oss om beskyttelse av dine data.

Les mer om vår Personvernerklæring