Kompetanse

I Smooth kombinerer vi de nyeste teknologiene og algoritmene for innsamling, analyse, prediksjon og presentasjon av dine data. Ved hjelp av kompetansefelter som Data Engineering, Data Science og Business Intelligence gir vi deg handlekraftig innsikt som ellers er skjult i dine data, noe som vil forbedre din beslutningsprosess og føre til økt verdiskapning.

Contact us

Data Engineering

Som Data Engineers bygger vi systemer som genererer, samler, administrerer og transformerer store mengder rådata. Vi strukturerer din data og vet viktigheten i at dataens integritet ivaretas. Deretter bruker vi denne dataen til å gi deg handlekraftig og verdifull innsikt i din bedrift.

Business Intelligence

Som Business Intelligence Analysts er vi ansvarlig for å administrere datainnhenting og analyse i organisasjonen din. Oppgaver inkluderer blandt annet å organisere datapunkter, kommunisere mellom toppledelsen og IT-avdelingen og analysere data for å fastslå selskapets behov.

Data Science

Som Data Scientists finner vi verdifull innsikt som hjelper din bedrift med å vokse og konkurrere. Ved hjelp av statistikk, kunstig intelligens og maskinlæring finner vi handlekraftig innsikt som ellers er skjult i dine data. Denne innsikten kan veilede din beslutningsprosess til bedre avgjørelser basert på data.

Innsamling av data

I dag brukes ofte mange forskjellige systemer for å løse kritiske forretningsproblemer. Hvert system kan gi verdifull innsikt, men informasjonen kan også gi forskjellige versjoner av sannheten når den hentes fra ulike kilder. Derfor er innsamling, transformasjon og lagring av data på tvers av datakilder kritisk for å danne en felles versjon av sannheten. Hos Smooth forstår vi at å analysere data på tvers av kilder er nøkkelen til å oppdage ukjente trender og muligheter for å ta de riktige beslutningene.

Analysering av data

Det er ingenting som tilsier at mennesker er bedre på å ta rutineavgjørelser enn en algoritme. Bruk av kunstig intelligens og moderne maskinlæring for å bearbeide og prosessere big data er som å gi enorme mengder kontekstuell informasjon til en upartisk og lynrask beslutningstaker. Med slik innsikt kan forretningsprosesser automatiseres, produkt- og kundeopplevelser forbedres og ressurser bespares. Videre kan ukjente trender og relasjoner bane vei for nye forretningsideer og innovative løsninger. I Smooth vet vi at slik innsikt tilrettelegger muligheten for økt verdiskapning for både små og store bedrifter, så vel som for samfunn og enkeltmennesker.

Prediksjon av data

Kunstig intelligens og maskinlæring kan ikke bare hjelpe med å bearbeide store mengder data, men også predikere fremtidige trender og hendelser. Dette gir verdifull innsikt for å ta bedre beslutninger basert på komplekse data. Hos Smooth vet vi at slike modeller kan gi en unik innsikt om fremtiden og forbedre forretningsprosesser, produkt- og kundeopplevelser, og ressursbruk. Vi er oppdatert på de nyeste teknologiene og algoritmene for å lage presise prediksjoner og gi konkrete råd som er tilpasset dine spesifikke behov. Dette legger til rette for økt verdiskapning og bedre beslutninger.

Presentasjon av data

Funnene i en analyse har ingen nytteverdi dersom innsikten ikke formidles eller presenteres riktig. Det er derfor kritisk å formidle informasjon effektivt og klart. I Smooth er vi eksperter på visuell fremstilling av informasjon og skreddersyr dashboard og rapporter inn i et format som er tilpasset for sluttbrukeren. Dette inkluderer alt fra business intelligence verktøy som PowerBI, Tableau eller Qlik Sense til innovativ fremstilling på både web og mobile plattformer. På den måten blir innsikt konsolidert og ordnet slik at informasjonen alltid er tilgjengelig for å ta raske beslutninger basert på korrekt grunnlag.

Klar for å starte ditt neste prosjekt med oss?

Ønsker du et pristilbud? Eller ønsker du å bli kjent med oss over en kopp kaffe? Fyll inn din e-post, så tar vi kontakt med deg.


Vi bryr oss om beskyttelse av dine data.

Les mer om vår Personvernerklæring