Company name dataanalyse og innsikt.

Oppdag hvordan teknologi kan drive verdiskapning for din organisasjon og utforsk nye muligheter for å ta bedre beslutninger.

Smooth hero Smooth hero

Handlekraftig Innsikt

Smooth legger til rette for raskere beslutninger på korrekt grunnlag. Vi skaper innsikt gjennom en kryssdisiplinær tilnærming som fokuserer på innsamling, analyse, predikering og presentasjon av data.

Utvalgte prosjekter

Mobilitet

Innsikt i reisemønstre blant kollektivreisende - berikelse av det etablerte

#Azure Synapse Analytics #Power BI #Delta #Data Modeling #PySpark #Data Warehouse #Microsoft Analysis Services #Tabular Modeling

Et innovativt prosjekt for å forbedre kollektivtransportanalysen i et stort norsk fylke. Tidligere beslutninger ble i stor grad basert på lasertellertall, som teller antall reisende uten å ta hensyn til individet som telles på eller av. Dette begrenset muligheten til å forstå de reisendes atferd og mønstre. Dette prosjektet integrerte BLE-baserte beacons med lasertellerteknikkene, noe som muliggjorde sporing av individuelle reisemønstre. Dette muliggjør at etablerte måltall ble beriket med blant annet hvordan brukeren kom seg til kollektivtilbudet, kombinasjonen av kollektivtransportmidler, og hvor de dro etter de gikk av bussen. Den tekniske arkitekturen var kritisk for prosjektets suksess. Den inkluderte bruk av Azure Synapse Analytics for dataforvaltning og -analyse, Delta lakes for lagring og behandling av store datamengder, samt utvikling av datamodeller for å representere komplekse forretningsregler. En av de mest fremtredende aspektene ved løsningen var dens evne til å prosessere store mengder data, noe som gir en robust og skalerbar plattform for fremtidig analyse. Power BI-rapporter ble utviklet i tett samarbeid med kunden, med rollestyring for å tilpasse forskjellige brukerbehov. Denne innovative tilnærmingen har beriket de etablerte lasertellerteknikkene med mer detaljert informasjon om individene, noe som gir et mer komplett bilde av kollektivtransporten. Dette gir et solid grunnlag for å ta mer informerte beslutninger som kan forbedre kollektivtilbudet. I konklusjon har dette prosjektet levert en løsning som gir en dypere, mer nyansert forståelse av kollektivtransportbruk. Ved å integrere moderne teknologi med etablerte metoder, og ved å håndtere store mengder data, har prosjektet potensial til å forme fremtiden for kollektivtransport i det norske fylket.

Les mer

Bank og betalingstjenester

Implementering av Infrastruktur som Kode: Automatisering og Modernisering med Skyteknologi

#Terraform #Azure Synapse Analytics #Azure Storage Account #Spark Cluster (Pool) #Azure KeyVault #Github Actions #VNet og private endpoints

I dette prosjektet ledet vi arbeidet med å implementere infrastruktur som kode, en innovativ tilnærming som automatiserer opprettelsen og administrasjonen av ressurser i skyen. Ved å bruke Terraform scripts og Azure-produkter som Synapse Analytics, Storage Account, Spark Cluster (Pool), og Azure KeyVault, etablerte vi en robust og sikker datainfrastruktur. En av de sentrale fordelene med denne tilnærmingen er muligheten til å enkelt konfigurere og administrere forskjellige miljøer som utvikling, staging, testing og produksjon. Dette gir organisasjonen fleksibilitet til å tildele ressurser basert på spesifikke behov og krav i hvert miljø. For eksempel kan utviklingsmiljøet være konfigurert for rask iterasjon og testing, mens produksjonsmiljøet er optimalisert for ytelse og stabilitet. Integrasjonen med versjonskontroll gjennom Github Actions muliggjorde sømløs samarbeid på tvers av et større team. Dette betydde at flere utviklere og analytikere kunne arbeide parallelt på større analyseprosjekter, med full sporbarhet og kontroll over endringer. Ved å følge "best practices" for kodeutvikling og -styring, sikret vi kvaliteten og integriteten i prosjektet. Sammen ga disse funksjonene en plattform som ikke bare økte effektiviteten og reduserte kostnadene, men også fremmet innovasjon og samarbeid. Det ga oss muligheten til raskt å tilpasse oss skiftende forretningsbehov og utnytte data på nye og kraftfulle måter.

Les mer

Klar for å starte ditt neste prosjekt med oss?

Ønsker du et pristilbud? Eller ønsker du å bli kjent med oss over en kopp kaffe? Fyll inn din e-post, så tar vi kontakt med deg.


Vi bryr oss om beskyttelse av dine data.

Les mer om vår Personvernerklæring