Implementering av Infrastruktur som Kode: Automatisering og Modernisering med Skyteknologi

Privat aktør i bank- og betalingsbransjen | Bank og betalingstjenester

#Terraform

#Azure Synapse Analytics

#Azure Storage Account

#Spark Cluster (Pool)

#Azure KeyVault

#Github Actions

#VNet og private endpoints

I dette prosjektet ledet vi arbeidet med å implementere infrastruktur som kode, en innovativ tilnærming som automatiserer opprettelsen og administrasjonen av ressurser i skyen. Ved å bruke Terraform scripts og Azure-produkter som Synapse Analytics, Storage Account, Spark Cluster (Pool), og Azure KeyVault, etablerte vi en robust og sikker datainfrastruktur. En av de sentrale fordelene med denne tilnærmingen er muligheten til å enkelt konfigurere og administrere forskjellige miljøer som utvikling, staging, testing og produksjon. Dette gir organisasjonen fleksibilitet til å tildele ressurser basert på spesifikke behov og krav i hvert miljø. For eksempel kan utviklingsmiljøet være konfigurert for rask iterasjon og testing, mens produksjonsmiljøet er optimalisert for ytelse og stabilitet. Integrasjonen med versjonskontroll gjennom Github Actions muliggjorde sømløs samarbeid på tvers av et større team. Dette betydde at flere utviklere og analytikere kunne arbeide parallelt på større analyseprosjekter, med full sporbarhet og kontroll over endringer. Ved å følge "best practices" for kodeutvikling og -styring, sikret vi kvaliteten og integriteten i prosjektet. Sammen ga disse funksjonene en plattform som ikke bare økte effektiviteten og reduserte kostnadene, men også fremmet innovasjon og samarbeid. Det ga oss muligheten til raskt å tilpasse oss skiftende forretningsbehov og utnytte data på nye og kraftfulle måter.

  • Cloud Architect

    Jan. 2023 - Jun. 2023

    Small thumbnail picture of Sindre Klavestad

Klar for å starte ditt neste prosjekt med oss?

Ønsker du et pristilbud? Eller ønsker du å bli kjent med oss over en kopp kaffe? Fyll inn din e-post, så tar vi kontakt med deg.


Vi bryr oss om beskyttelse av dine data.

Les mer om vår Personvernerklæring