Prediksjon av egnede plasseringer av e-scooter i Rogaland

Privat aktør innen steds- og bevegelsesanalyse | Samferdsel

#Python

#JavaScript

#HTML

#SCSS

#NodeJS

#Power BI

#Power Query M

#DAX

Målet med prosjektet var å forutsi hvilke områder i Rogaland som ville gi høyest avkastning på investeringen når man skulle bestemme seg for plassering av e-scootere. Prosjektet brukte en rekke kilder som opprinnelses-/destinasjonsberegninger basert på tidligere mobilitetsarbeid, kombinert med befolkning og avstand til kollektivtransport. Resultatene var rettet mot områder med høy befolkning som ikke hadde kollektivtransport i rimelig gangavstand, men akseptable bruk av e-scooter til kollektivtransportalternativer. Tilbakemeldinger gitt fra e-scooteroperatøren indikerte at noen av de målrettede stedene var den høyeste avkastningen de har hatt på plassering av e-scootere i Europa på den tiden.

  • Data Scientist

    Sept. 2020 - Oct. 2020

    Small thumbnail picture of Herman Bergner

Klar for å starte ditt neste prosjekt med oss?

Ønsker du et pristilbud? Eller ønsker du å bli kjent med oss over en kopp kaffe? Fyll inn din e-post, så tar vi kontakt med deg.


Vi bryr oss om beskyttelse av dine data.

Les mer om vår Personvernerklæring