Estimering og generalisering av visninger på digitale markedsførigsskjermer

Privat aktør innen steds- og bevegelsesanalyse | Markedsføring

#API

#Azure Databricks

#MS SQL Server

#Pyspark

#Python

Den nåværende prosessen for å estimere visninger på markedsføringsskjermer i kjøpesentre avhenger av spesifikke datakilder som bidrar til å kalibrere estimatene. Imidlertid har det blitt fremsatt en forespørsel til Smooth om å estimere visninger på skjermer som er plassert utenfor kjøpesentrene. For å håndtere denne utfordringen, ble det utviklet en modell som bruker tilgjengelige trender for data inne på kjøpesentrene til å estimere hvordan disse trendene ville generaliseres til utsiden. For å gjøre dette, ble Bluetooth Low Energy (BLE)-beacons brukt til å estimere flyten utenfor kjøpesenteret og justere trenden i tider hvor kjøpesenteret var stengt. Denne tilnærmingen tillot oss å estimere visninger på skjermer utenfor kjøpesentrene ved hjelp av tilgjengelige datakilder og beacons. Ved å implementere denne nye modellen kunne vi gi bedre estimater for visninger på skjermer utenfor kjøpesentrene, noe som vil hjelpe markedsførere å optimalisere reklamekampanjene sine bedre.

  • Data Scientist

    Sept. 2022 - Sept. 2022

    Small thumbnail picture of Thomas RøkkeSmall thumbnail picture of Herman Bergner

Klar for å starte ditt neste prosjekt med oss?

Ønsker du et pristilbud? Eller ønsker du å bli kjent med oss over en kopp kaffe? Fyll inn din e-post, så tar vi kontakt med deg.


Vi bryr oss om beskyttelse av dine data.

Les mer om vår Personvernerklæring