Thomas Røkke

Konsulent

Thomas har en bred kompetanse innen Business Intelligence, Data Engineering og Business Analytics. Han har en bachelorgrad i E-Business og en mastergrad i Business Analytics, noe som gir ham en solid teoretisk forståelse av disse områdene. Thomas har også erfaring med fullstack utvikling der han har demonstrert evnen til å effektivisere manuelle og tidkrevende arbeidsprosesser gjennom nyskapende digitale løsninger som daglig benyttes av flere selskaper. Thomas har en stor interesse for hvordan innsikt i data kan formidles på en effektiv måte. Gjennom flere omfattende BI-prosjekter har han skapt handlingskraftig innsikt gjennom rapporter fundamentert i rykende fersk teori . Med sin kombinasjon av utdanning og erfaring, er Thomas en svært kvalifisert kandidat for jobber som krever kompetanse innen Business Intelligence, Data Engineering og Business Analytics.

  • MSc i Informasjonssystemer - Business Analytics

    Høyskolen Kristiania

    Utviklet kunnskap og ferdigheter om IT-løsninger, strategier og metoder som er essensielle for bedrifter og industri både nå og i fremtiden. I tillegg lærte å designe, utvikle og implementere beskrivende, prediktive og foreskrivende analyser for å støtte forretningsbeslutninger i en organisasjon. Både teori og praksis for å planlegge og implementere analyseprosjekter og få en dybdekunnskap om ulike konsepter vedrørende IT Governance, Data Management, samt dykke dypere inn i spesialiserte data mining og analysekonsepter relatert til visuell analyse, tekstutvinning og big data analyser.

  • BSc i Informasjonsteknologi, E-Business

    Westerdals Oslo ACT

    Med en grad i E-business blir du en brobygger mellom forretning og teknologi. E-business ser på hvordan IT-baserte forretningssystemer kan skape merverdi for enkeltpersoner, organisasjoner og lokalsamfunn. Noen av fagene er: Datavitenskap, Digital markedsføring, Økonomi, Business Intelligence, Programmering, ERP-systemer, CRM-systemer, IT-innovasjon, smidig utvikling og informasjonssikkerhet.

Thomas Røkke's prosjekter

Mobilitet

Innsikt i reisemønstre blant kollektivreisende - berikelse av det etablerte

#Azure Synapse Analytics #Power BI #Delta #Data Modeling #PySpark #Data Warehouse #Microsoft Analysis Services #Tabular Modeling

Et innovativt prosjekt for å forbedre kollektivtransportanalysen i et stort norsk fylke. Tidligere beslutninger ble i stor grad basert på lasertellertall, som teller antall reisende uten å ta hensyn til individet som telles på eller av. Dette begrenset muligheten til å forstå de reisendes atferd og mønstre. Dette prosjektet integrerte BLE-baserte beacons med lasertellerteknikkene, noe som muliggjorde sporing av individuelle reisemønstre. Dette muliggjør at etablerte måltall ble beriket med blant annet hvordan brukeren kom seg til kollektivtilbudet, kombinasjonen av kollektivtransportmidler, og hvor de dro etter de gikk av bussen. Den tekniske arkitekturen var kritisk for prosjektets suksess. Den inkluderte bruk av Azure Synapse Analytics for dataforvaltning og -analyse, Delta lakes for lagring og behandling av store datamengder, samt utvikling av datamodeller for å representere komplekse forretningsregler. En av de mest fremtredende aspektene ved løsningen var dens evne til å prosessere store mengder data, noe som gir en robust og skalerbar plattform for fremtidig analyse. Power BI-rapporter ble utviklet i tett samarbeid med kunden, med rollestyring for å tilpasse forskjellige brukerbehov. Denne innovative tilnærmingen har beriket de etablerte lasertellerteknikkene med mer detaljert informasjon om individene, noe som gir et mer komplett bilde av kollektivtransporten. Dette gir et solid grunnlag for å ta mer informerte beslutninger som kan forbedre kollektivtilbudet. I konklusjon har dette prosjektet levert en løsning som gir en dypere, mer nyansert forståelse av kollektivtransportbruk. Ved å integrere moderne teknologi med etablerte metoder, og ved å håndtere store mengder data, har prosjektet potensial til å forme fremtiden for kollektivtransport i det norske fylket.

Les mer

Samferdsel

Estimer bruk av sykkelfelt i en stor norsk by

#Kusto #Microsoft SQL server #Python #Research #FlowMap #Power BI

Vi gjennomførte et forskningsprosjekt i samarbeid med kollektivmyndigheter for å få bedre innsikt i bruken av sykkelfelt i en stor norsk by. Prosjektet hadde som mål å estimere bruken av sykkelfelt og samtidig lage estimater om hvilke transportmidler reisende i områdene brukte. Dette ville gi verdifull innsikt i reisemønstrene til brukere av sykkelfeltene og bidra til å utvikle bedre transportløsninger som kan redusere trafikkbelastning, forbedre trafikksikkerhet og øke bruk av miljøvennlige transportalternativer. For å oppnå dette brukte vi en kombinasjon av fysiske Bluetooth Low Energy (BLE)-beacons som var plassert langs sykkelfeltene, i kombinasjon med sensoravlesninger fra telefoner. Dette gjorde det mulig for oss å bestemme hvilket transportmiddel de reisende brukte. Vi gjorde kontinuerlig validering av resultatene og gjorde tilpasninger i eksisterende infrastruktur for å muliggjøre innsamling av flere data. Data om reisende som ble estimert med den foreslåtte modellen ble beriket ved å bruke flere etablerte mobilitetsanalysekilder for å gi ytterligere innsikt i reiseatferden deres. Resultatene fra forskningsprosjektet ga oss verdifull innsikt i bruken av sykkelfelt i byen og hvilke transportmidler som ble brukt av reisende i områdene. Den foreslåtte modellen var effektiv i å estimere transportmiddelbruk og ga oss nyttig innsikt i reisemønstrene til brukerne

Les mer

Klar for å starte ditt neste prosjekt med oss?

Ønsker du et pristilbud? Eller ønsker du å bli kjent med oss over en kopp kaffe? Fyll inn din e-post, så tar vi kontakt med deg.


Vi bryr oss om beskyttelse av dine data.

Les mer om vår Personvernerklæring