Reisetidsanalyse langs norske hovedveier

Privat aktør innen steds- og bevegelsesanalyse | Samferdsel

#Power BI

#Python

#API

#MapBox

#MapBox Tilesets

I en tid med stadig økende behov for smarte og bærekraftige transportsystemer er det viktigere enn noen gang å ha innsikt i hvordan trafikken flyter langs de norske veiene. For å kunne planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde hovedveier på en effektiv og kostnadseffektiv måte, trenger man en omfattende forståelse av hvordan bilister, syklister og gående beveger seg langs veiene. Tradisjonelle måter å samle inn slik informasjon på kan være tidkrevende og kostbare, men med den stadig økende bruken av digitale teknologier, er det nå mulig å samle inn store mengder data som kan gi verdifull innsikt. Prosjektet tok sikte på å utnytte potensialet i Bluetooth Low Energy (BLE)-beacons som er plassert langs gitte vegstrekninger i Norge for å samle inn data om bevegelsesmønstre. Ved å plassere beacons langs vegstrekninger, er det mulig å samle inn data om bevegelsesmønstre og bruke avansert analyse og visualisering for å avdekke mønstre og trender. Målet med prosjektet var å gi innsikt som kunne støtte beslutningstaking innen planlegging, bygging, drift og vedlikehold av hovedveier i Norge. Innsikten ble presentert på en måte som var tilpasset behovene til beslutningstakerne og vil være til hjelp for å identifisere problemområder, optimalisere trafikkflyten og forbedre trafikksikkerheten.

  • Business Intelligence Analyst

    Oct. 2022 - Feb. 2023

    Small thumbnail picture of Thomas Røkke

Klar for å starte ditt neste prosjekt med oss?

Ønsker du et pristilbud? Eller ønsker du å bli kjent med oss over en kopp kaffe? Fyll inn din e-post, så tar vi kontakt med deg.


Vi bryr oss om beskyttelse av dine data.

Les mer om vår Personvernerklæring