Utvikling av CRM for kundehåndtering og salgsprosesser

Semway AS | Markedsføring

#SQL

#Svelte

#Python

#SvelteKit

#Flask

#JavaScript

#SCSS

#TailwindCSS

#Google Cloud Platform

Komplett CRM-plattform for internt bruk hos Semway AS. Systemet er utformet for å håndtere salg, kunder og ansatte og gir brukerne en enkel måte å håndtere sine daglige oppgaver. Ved å benytte en kombinasjon av moderne front-end teknologier og en skalerbar backend, har systemet en responsiv og intuitiv brukergrensesnitt som gir et enkelt oversikt over kunderelasjonshåndtering. Med en komplett suite av funksjoner, kan brukere håndtere og spore salgsprosesser, samt å sette opp og administrere kundekontakter og informasjon. Denne omfattende plattformen, som er helt utviklet fra bunnen av hos Smooth, hjelper organisasjonen å optimalisere og automatisere mange av sine interne arbeidsflyter. Systemet ble også integrert med flere tredjepartsplattformer. Dette inkluderer en Tripletex-integrasjon som gjør det mulig å synkronisere kunde- og fakturadata mellom CRM-systemet og regnskapsprogrammet Tripletex. Videre ble det også implementert en Slack-integrasjon for å muliggjøre enkel kommunikasjon mellom systemet og sluttbrukere. Til slutt ble det integrert en Asana-integrasjon som gir brukerne en sømløs måte å administrere oppgaver og prosjekter. Samlet sett gir disse integrasjonene en sømløs arbeidsflyt og effektiv kommunikasjon for brukerne av systemet.

  • Fullstack Developer

    Jun. 2022 - Sept. 2022

    Small thumbnail picture of Håkon GuttulsrudSmall thumbnail picture of Herman Bergner
  • Project Leader

    Jun. 2022 - Sept. 2022

    Small thumbnail picture of Herman Bergner

Klar for å starte ditt neste prosjekt med oss?

Ønsker du et pristilbud? Eller ønsker du å bli kjent med oss over en kopp kaffe? Fyll inn din e-post, så tar vi kontakt med deg.


Vi bryr oss om beskyttelse av dine data.

Les mer om vår Personvernerklæring