Generaliser Mobility Analytics Power BI-plattformen

Privat aktør innen steds- og bevegelsesanalyse | Samferdsel

#Power BI

#Power BI Report Builder

#Power Query M

#DAX

#Microsoft SQL server

#Data Warehouse

#Kusto

#Row-Level Security

#Azure Active Directory

Frem til dette punktet ble Power BI-plattformen og relaterte rapporter laget på basis av enkeltkunder. Prosjektets mål var å generalisere datasettet og rapportene slik at det kan gjenbrukes for ulike kunder som søker samme rapportpakke. I Power BI-modellene ble det iverksatt flere tiltak for å sikre at egnet informasjon knyttet til hver kunde ble korrekt hentet. For å løse problemene knyttet til flere datakilder i ett datasett implementerte vi et RLS-system basert på Azure Active Directory Groups for å sikkert kontrollere dataflyten og sikre at én kunde bare har tilgang til sine egne data. Dette gjorde det mulig å gjenbruke rapportene blant en rekke kunder uten ytterligere behov for utvikling. Prosjektet var verdifullt for oppdragsgiver siden nye kunder kunne legges til med bare noen få klikk.

  • Business Intelligence Analyst

    Sept. 2020 - Jan. 2021

    Small thumbnail picture of Herman Bergner

Klar for å starte ditt neste prosjekt med oss?

Ønsker du et pristilbud? Eller ønsker du å bli kjent med oss over en kopp kaffe? Fyll inn din e-post, så tar vi kontakt med deg.


Vi bryr oss om beskyttelse av dine data.

Les mer om vår Personvernerklæring