Incident håndtering med Business Intelligence

Privat aktør i bank- og betalingsbransjen | Bank og betalingstjenester

#Business Intelligence

#ElasticSearch

#Kibana

#Logstash

#Scrum

Prosjektets mål var å undersøke hvorvidt verktøy for data mining og data visualisering kunne simplifisere incidenthåndteringen ved avvik i betalingsplattformene hos kunden. Verktøy fra Elastic (ElasticSearch, Logstash og Kibana - ELK) ble satt opp til å motta strømmende loggdata fra kundens ulike løsninger. Prosjektet materialiserte seg i flere dashboards som konsoliderte og presenterte nøkkelfunn som vakt, supportpersonell og utviklere er ute etter under et scenario hvor betalingsplattformene viser avvik. Videre ble det som et POC satt opp referanseverdier, som ved overstigning, automatisk sendte ut rapporter og varslinger på mail og slack til nøkkelpersonell.

  • Business Intelligence Analyst

    Jan. 2017 - Jul. 2017

    Small thumbnail picture of Sindre Klavestad

Klar for å starte ditt neste prosjekt med oss?

Ønsker du et pristilbud? Eller ønsker du å bli kjent med oss over en kopp kaffe? Fyll inn din e-post, så tar vi kontakt med deg.


Vi bryr oss om beskyttelse av dine data.

Les mer om vår Personvernerklæring