Dynamisk betalingsmeny

Privat aktør i bank- og betalingsbransjen | Bank og betalingstjenester

#Machine Learning

#TensorFlow

#RabbitMQ

#SQL Server

#Power BI

#Python

#HTTP

Kundens checkout løsning lar sluttbrukere hos merchants betale digitalt for varer og tjenester med kort, Vipps, faktura, Apple Pay og Google Pay, med mer. Målet med prosjektet var å rangere hvert betalingsinstrument basert på sluttbrukerens antatte evne og/eller ønske til å gjennomføre et kjøp med et gitt betalingsinstrument (konverting), for deretter å presentere betalingsinstrumentene rangert i kjøpsøyeblikket når kunden var klar for å gjennomføre og betale for en handel. For å få til dette, ble kundenes betalingsadferd undersøkt fra historisk betalingshistorikk, med fokus på hvordan ulike attributter som kunne beskrive konsumentens betalingsadferd påvirket konvertering. Innsikten ble brukt inn i treningen av en supervised maskinlæringsalgoritme. Algoritmen ble trent, testet og implementert slik at konsumentens antatte konverteringsgrad med de tilgjenglige instrumentene under en gitt handel ble kalkulert så fort kunden trykket kjøp i handlekurven, hvor listen med tilgjenglige instrumenter ble presentert og rangert bare millisekunder senere.

  • Data Scientist

    Sept. 2019 - Feb. 2020

    Small thumbnail picture of Sindre Klavestad

Klar for å starte ditt neste prosjekt med oss?

Ønsker du et pristilbud? Eller ønsker du å bli kjent med oss over en kopp kaffe? Fyll inn din e-post, så tar vi kontakt med deg.


Vi bryr oss om beskyttelse av dine data.

Les mer om vår Personvernerklæring