Semway Intelligence Data Pipeline

Semway AS | Markedsføring

#Google Analytics

#BigQuery

#Flask

#Google Cloud

#Python

#Dataflow

#Apache Spark

Dette prosjektet var en kombinasjon av data engineering og back-end utvikling. Målet var å hente ut rå data fra Google Analytics og bearbeide den til et form som kunne brukes til analyse og beslutningstaking. Prosjektet startet med å utføre data engineering for å hente ut rå data fra Google Analytics. Dataen ble deretter lagt inn i en data pipeline med Dataflow levert av Google cloud platform. Transformasjoner og statistiske modeller ble utført for å forbedre dataene og lage nye datasett. Til slutt ble dataene lagret i BigQuery. Etter at dataene var bearbeidet, ble det utført et back-end prosjekt for å utvikle et API. APIet skulle ta i mot forespørsler og hente ut data fra BigQuery. Resultatet av prosjektet var en effektiv pipeline for å hente ut data fra Google Analytics, transformere den og lagre den i BigQuery. APIet som ble utviklet, gjorde det mulig for utviklere å enkelt integrere dataene i andre applikasjoner.

  • Data Engineer

    Jul. 2021 - Des. 2021

    Small thumbnail picture of Håkon Guttulsrud
  • Fullstack Developer

    Jul. 2021 - Des. 2021

    Small thumbnail picture of Håkon Guttulsrud

Klar for å starte ditt neste prosjekt med oss?

Ønsker du et pristilbud? Eller ønsker du å bli kjent med oss over en kopp kaffe? Fyll inn din e-post, så tar vi kontakt med deg.


Vi bryr oss om beskyttelse av dine data.

Les mer om vår Personvernerklæring