Innsikt i finansiell situasjon for stort selskap med flere underleverandører

Privat aktør innen steds- og bevegelsesanalyse | Samferdsel

#DAX

#Data Warehouse

#Microsoft SQL server

#Power BI

#Power BI Report Builder

#Power Query M

En stor norsk organisasjon hadde vanskeligheter med å utnytte sine enorme datamengder om operasjonene og ba om hjelp til å få innsikt. Databasen hvor dataene ble lagret besto av flere hundre tabeller som inneholdt varierende informasjon om deres daglige drift. En stor del av prosjektet var å utforske den underliggende databasen, få en forståelse og utforme databasespørringer etter de nødvendige dataene. Dataene som ble samlet inn ble bygget inn i et Power BI-datasett og en omfattende modell for å koble sammen de forskjellige kildene ble gjort. Sluttresultatet av prosessen var en Power BI-rapport som for første gang kunne gi konsolidert datadrevet innsikt om driften. Rapporten viser tydelig hvilke ruter, områder og avgangstider som er lønnsomme og hvor de ikke er det. Dette er første gang selskapet kan koble kostnader og inntekter ned til enkeltavganger. Rapporten brukes som en kilde til å ta viktige beslutninger på toppnivå i selskapet.

  • Business Intelligence Analyst

    Apr. 2022 - Jul. 2022

    Small thumbnail picture of Mathias SandnesSmall thumbnail picture of Thomas RøkkeSmall thumbnail picture of Herman Bergner
  • Data Engineer

    Apr. 2022 - Jul. 2022

    Small thumbnail picture of Thomas RøkkeSmall thumbnail picture of Herman Bergner

Klar for å starte ditt neste prosjekt med oss?

Ønsker du et pristilbud? Eller ønsker du å bli kjent med oss over en kopp kaffe? Fyll inn din e-post, så tar vi kontakt med deg.


Vi bryr oss om beskyttelse av dine data.

Les mer om vår Personvernerklæring