Bruk av GPT-modeller og AI for forbedring av onboarding-prosesser

PayEx Norge AS | Bank og betalingstjenester

#AutoML

#OpenAI

#Machine Learning

#Python

#TensorFlow

Nyskapende pilotprosjekt hvor vi brukte Large Language Models (LLMs), spesielt GPT-modellene fra OpenAI, i kombinasjon med tradisjonelle maskinlæringsteknikker og AutoML fra Azure, for å adressere og løse faktiske forretningsutfordringer i onboarding-prosessene hos PayEx. Ved å kombinere AutoML og GPT modeller, utviklet vi en fleksibel og effektiv løsning. Prosjektet demonstrerte med stor suksess at AI og LLMs kan brukes på en effektiv måte for å adressere og løse reelle forretningsutfordringer, og åpnet nye muligheter for forbedring av onboarding-prosesser.

  • Data Scientist

    May. 2023 - Jun. 2023

    Small thumbnail picture of Håkon GuttulsrudSmall thumbnail picture of Mathias Sandnes

Klar for å starte ditt neste prosjekt med oss?

Ønsker du et pristilbud? Eller ønsker du å bli kjent med oss over en kopp kaffe? Fyll inn din e-post, så tar vi kontakt med deg.


Vi bryr oss om beskyttelse av dine data.

Les mer om vår Personvernerklæring