A Comparative Study of Classical and Quantum Deep Q-Learning Agents in OpenAI Gym

OsloMet | Høyskole og Universitet

#Python

#PennyLane

#TensorFlow

#TensorFlow Quantum

#OpenAI Gym

#YAML

Dette prosjektet undersøkte samspillet mellom kvantedatamskiner og kunstig intelligens, med et spesielt fokus på Quantum Deep Q-Learning (QDQL) og anvendelse av Quantum Neural Networks. Egenskapene til kvantemekanikk ble benyttet for å trene AI-agenter, som deretter ble testet på OpenAI Gym. Funnene indikerte at kvanteagenter overgikk sine tradisjonelle motparter, og krevde færre ressurser i prosessen. Til tross for utfordringene forbundet med kvantemodeller, understreket forskningen det transformative potensialet til kvanteberegning i omformingen av maskinlæring og skalering av AI.

  • Data Scientist

    Aug. 2022 - Jun. 2023

    Small thumbnail picture of Mathias Sandnes

Klar for å starte ditt neste prosjekt med oss?

Ønsker du et pristilbud? Eller ønsker du å bli kjent med oss over en kopp kaffe? Fyll inn din e-post, så tar vi kontakt med deg.


Vi bryr oss om beskyttelse av dine data.

Les mer om vår Personvernerklæring